Wednesday, 17 February 2010

1st winter Slender-billed Gull